I ile Başlayan Erkek İsimleri

I ile Başlayan Erkek İsimleri Nedir listesinde 41 adet Türkçe madde bulundu.

I ile Başlayan Erkek İsimleri
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8
I ile Başlayan Erkek İsmi Anlamı
Idık Kutsal, mübarek.
Idıkut 1. Eski Türklerde bir san.
Ildır 1. Parıltı, parlayış.
Ildız 1. Yıldız.
Ilgar 1. Çok çabuk, hızlı.
Ilgarlı 1. Çabuk davranan, hızlı.
Ilgaz 1. Atın dört nala koşması.
Ilgazcan Akıncı, savaşçı kimse.
Ilgazer Akıncı, savaşçı kimse.
Ilgı 1. Soy sop.
Ilgım 1. Serap, belli belirsiz görünme.
Ilgın 1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık.
Ilıcak 1. Sıcak su kaynayan yer.
Ilıcan Sıcakkanlı kimse.
Ira 1. Öz yapı, karakter.
Irız Cesur, yiğit.
Irkıl Kâhin, falcı.
Irmak Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
Ismık Sessiz, utangaç, az konuşan kimse.
Işık 1. Aydınlık, ziya.
Işıkal "Aydınlan" anlamında kullanılan bir ad.
Işıkalp Aydın, ileri görüşlü yiğit.
Işıkay Ay ışığı.
Işıker Aydın, ileri görüşlü kimse.
Işıkhan Aydın, ileri görüşlü hükümdar.