I ile Başlayan İsimler

I ile Başlayan İsimler Nedir listesinde 56 adet Türkçe madde bulundu.

I ile Başlayan İsimler
Başlayan... ID IK IL IR IS IT
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8
I ile Başlayan İsim Cinsiyet Anlamı
Idık Erkek Kutsal, mübarek.
Idıkut Erkek 1. Eski Türklerde bir san.
Iknat Kız 1. Allah'a dua etme, yalvarma.
Ildır Erkek ve Kız 1. Parıltı, parlayış.
Ildız Erkek ve Kız 1. Yıldız.
Ilgar Erkek 1. Çok çabuk, hızlı.
Ilgarlı Erkek 1. Çabuk davranan, hızlı.
Ilgaz Erkek ve Kız 1. Atın dört nala koşması.
Ilgazcan Erkek Akıncı, savaşçı kimse.
Ilgazer Erkek Akıncı, savaşçı kimse.
Ilgı Erkek 1. Soy sop.
Ilgım Erkek ve Kız 1. Serap, belli belirsiz görünme.
Ilgın Erkek ve Kız 1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık.
Ilıcak Erkek 1. Sıcak su kaynayan yer.
Ilıcan Erkek ve Kız Sıcakkanlı kimse.
Ira Erkek 1. Öz yapı, karakter.
Irak Kız (Bakınız. Uzak).
Iraz Kız Bakınız. Raziye
Irıs Kız Mutluluk, saadet.
Irısgül Kız Mutluluk gülü.
Irız Erkek Cesur, yiğit.
Irkıl Erkek Kâhin, falcı.
Irmak Erkek ve Kız Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.
Ismık Erkek Sessiz, utangaç, az konuşan kimse.
Işık Erkek ve Kız 1. Aydınlık, ziya.