I ile Başlayan Kelimeler

I ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 308 adet Türkçe madde bulundu.

I ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... IC IH IK IL IM IN IP IR IS IT IV IY IZ
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I ile Başlayan Kelime Anlamı
Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.
Iğdırlı Iğdır ilinden olan kimse.
Iğdırlılık Iğdırlı olma durumu.
ığıl Yavaş akan su.
ığrıp 1. isim, halk ağzında Bir tür balık ağı, ırıp.
ıh Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses.
ıhlama Ihlamak işi.
ıhlamak Hastalıktan veya yorgunluktan inler gibi `ıh` sesi çıkarmak.
ıhlamur 1. isim, bitki bilimi Ihlamurgillerden, kerestesi beğenilen, büyük bir gölge ağacı (Tilia).
ıhlamurgiller İki çeneklilerden, örneği ıhlamur ağacı olan bir bitki familyası.
ıhma Ihmak işi.
ıhmak Deve çöküp oturmak.
ıhtırılma Ihtırılmak işi.
ıhtırılmak Deve çöktürülerek oturtulmak.
ıhtırma Ihtırmak işi.
ıhtırmak Deve çöktürüp oturtmak.
ıkınabilme Ikınabilmek işi.
ıkınabilmek 1. nesnesiz Ikınma ihtimali veya imkânı bulunmak.
ıkındırma Ikındırmak işi.
ıkındırmak Ikınmasına yol açmak.
ıkınma Ikınmak işi.
ıkınmak 1. nesnesiz Herhangi bir nedenle soluğunu içinde tutarak kendini zorlamak.
ıkıntı Ikınma işi.
ıklama Iklamak işi.
ıklamak 1. nesnesiz, halk ağzında Yük altında güçlükle solumak.