İ ile Başlayan Kelimeler

İ ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 2124 adet Türkçe madde bulundu.

İ ile Başlayan Kelimeler
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
İ ile Başlayan Kelime Anlamı
iade 1. isim Alınmış bir şeyi geri verme.
iadeli 1. sıfat İadeli taahhütlü.
iadesiz İadesi olmayan.
iane Yardım.
iare 1. isim, eskimiş Eğreti, ödünç.
iaşe Yedirip içirme, besleme, bakma.
ibadet Bir dinin buyruklarını yerine getirme.
ibadetgâh Tapınak.
ibadullah 1. isim, eskimiş Tanrı'nın kulları.
ibare Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz.
ibaret Oluşan, meydana gelen.
ibate Barındırma.
ibda Yaratma, yoktan var etme.
ibdai Özgün.
ibibik Çavuş kuşu.
ibik 1. isim Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı.
ibikli İbiği olan.
ibiksi İbiği andıran, ibiğe benzeyen, ibik gibi.
ibis Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis
ibiş 1. isim, tiyatro Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komedyen.
iblağ 1. isim, eskimiş Ulaştırma, eriştirme.
iblis 1. isim, din bilgisi Şeytan.
iblisane Şeytanca.
iblisçe 1. sıfat Şeytana yakışır.
iblisçi 1. sıfat İblise bağlanan ve tapınan.