İspanyolca Kökenli Kelimeler

İspanyolca Kökenli Kelimeler Nedir listesinde 28 adet Türkçe madde bulundu.

İspanyolca Kökenli Kelimeler
İspanyolca Kökenli Kelime Anlamı
amigo Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse.
avokado Amerikan armudu (Persea americana).
boğası İnce bez.
brezil Baklagillerden, bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu.
cunta Bir ülkede yönetime el koyan kimselerden oluşan kurul.
çaçaça Meksika'dan yayılmış, hareketli, modern bir dans.
Flamenko Endülüs halk müziği.
guano Özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süreden beri birikip yığılmasıyla oluşan,
kamarilla Bir büyük güç sahibini perde arkasından yöneten kimse.
kanarya İspinozgillerden, yeşilimsi veya sarı tüylü, koni biçiminde küçük gagalı, ötücü kuş (Serinus
kanasta Bir tür kâğıt oyunu.
karbonado Kara elmas.
kınakına 1. isim, bitki bilimi Kök boyasıgillerden, asıl yurdu Güney Amerika olan, Hindistan ve
koka 1. isim, bitki bilimi İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi
korida Boğa güreşi.
ladino Musevilerin kullandığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe,
ole Yaşa.
palavra 1. isim, argo Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, balon, martaval.
papel 1. isim, argo, eskimiş Bir liralık kâğıt para.
peseta İspanyol para birimi.
peso Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Kolombiya, Küba, Meksika, Şili ve Uruguay para birimi.
plaza İş merkezi.
riyal 1. isim Pesetanın dörtte biri değerinde İspanyol parası.
selva Amerika'da Amazon, Afrika'da Nijer ırmakları gibi Ekvator bölgesindeki büyük suların geçtiği
sigara İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne.