İtalyanca Kökenli Kelimeler

İtalyanca Kökenli Kelimeler Nedir listesinde 579 adet Türkçe madde bulundu.

İtalyanca Kökenli Kelimeler
İtalyanca Kökenli Kelime Anlamı
abluka Kuşatma.
aborda Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.
abosa Gemide hareket hâlindeki halatın veya zincirin bir an durdurulması için verilen komut.
accelerando Gittikçe hızlanarak.
acente 1. isim Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş.
adacyo Yavaş, ağır bir biçimde çalınan beste.
affettuoso Bir parça yumuşak ve duygulu bir biçimde çalınarak.
aganta Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması
agitato Canlı ve coşkulu bir biçimde (çalınmak).
alabanda Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı.
alabora 1. isim, denizcilik Geminin yan yatması.
alafranga 1. sıfat Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı.
alarga 1. isim, denizcilik Açık deniz, engin. 2. zarf, argo Uzaktan, açıktan. "Arkadaşlarımdan mümkün
alaturka 1. sıfat Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı.
alesta Harekete hazır, tetikte.
algarina 1. isim, denizcilik Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük
alkarna İstiridye, midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan,
alto 1. isim, müzik Viyola.
amabile Sevimli ve cana yakın bir biçimde (çalınmak).
andante Adacyo ile andantino arası, yarı yavaş bir biçimde (çalınmak).
andantino Andanteden daha canlı, daha hızlı bir biçimde (çalınmak).
anele Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka.
animato Canlı bir biçimde (çalınmak).
antika 1. sıfat Tarihsel bir döneme ait olan.
apiko 1. isim, denizcilik Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması.