Jeoloji

Jeoloji Nedir listesinde 187 adet Türkçe madde bulundu.

Jeoloji
Sözcük Anlamı
ağır küre Yer yuvarlağının, yoğunluğu ve katılığı çok olan bölümü, barisfer.
akik Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde,
ametist Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir kuvars türü.
amfibol Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.
anhidrit Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.
antrok Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan
apatit Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.
aragonit Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü.
arkeen Kambriyumlardan önce oluşan en eski yer katı.
arkoz Birleşiminde feldspat bulunan, kum taşı türünden bir tortul kayaç.
ateş küre Erimiş hâlde olduğu sanılan yer çekirdeği, pirosfer.
aykırı katmanlaşma Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaşma.
baca dolgusu Eski veya sönmüş bir yanardağ bacasının bulunduğu yerde, aşınma sonucu ortaya çıkmış sert
barisfer Ağır küre.
başkalaşım Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.
bazalt Koyu renkli, sert bir tür yanardağ kültesi.
Birinci Çağ En eski fosillerin oluşturduğu jeolojik zaman, paleozoik.
biyotit Bir tür kara renkli mika.
Buzul Çağı Dördüncü Çağ'ın, yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğu
Buzul Dönemi Buzulların yayıldığı Dördüncü Çağ.
dağ oluşu Yer kabuğunun belli yerlerinde kıvrılma, kırılma ve yükselme olayları sonucu dağların oluşunu
dasit Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi.
deneştirme Bağıntı.
deniz basması Çöken bir kara parçasına deniz sularının dolması.
deprem ortası Depremin gerçekleşmesine neden olan fay kırılmasının tam olarak gerçekleştiği yer, merkez üs,