K ile Başlayan Birleşik Fiiller

K ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 148 adet Türkçe madde bulundu.

K ile Başlayan Birleşik Fiiller
K ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
kabadayılık etmek kabadayı gibi davranmak.
kabalık etmek kaba, nezaketsiz davranışlarda bulunmak.
kabız olmak peklik olmak.
kabul etmek (veya eylemek) 1. bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
kader birliği etmek her zaman ve her yerde, her durumu birlikte yaşamak, her şeyi paylaşmak.
kadın olmak 1. kızlığını yitirmek.
kadir olmak güçlü olmak, gücü olmak, gücü yetmek.
kafasını sarmak (veya açmak) uyuşmak, anlaşmak, uyum sağlamak.
kafaya takmak sürekli o şeyi düşünmek.
kâğıt oynamak iskambil kâğıtlarını kullanarak çeşitli oyunlar oynamak.
kahkaha atmak yüksek sesle gülmek.
kahpelik etmek sözünden dönerek birine kötülük etmek.
kahvaltı etmek hafif yiyeceklerle karın doyurmak.
kail olmak 1. razı olmak.
kaim olmak yerine geçmek.
kaka yapmak büyük abdest yapmak.
kakavanlık etmek kakavanca davranmak.
kakır kakır gülmek sesli ve sürekli gülmek.
kalabalık etmek gereksiz olarak yer doldurmak.
kalkan etmek öne çıkarmak, belirgin duruma getirmek.
kalkan olmak birinin zor duruma düşmesini önlemek için kendini siper etmek.
kaloma etmek (veya vermek) gemi demir zinciri denize bırakmak üzere boşa salmak.
kalp etmek bir durumdan başka bir duruma çevirmek, dönüştürmek.
kalp olmak sahte, düzme olmak.
kampana çalmak gemi, istasyon vb. yerlerde belirli vakitlerde çan çalmak.