K ile Başlayan Birleşik Kelimeler

K ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 2332 adet Türkçe madde bulundu.

K ile Başlayan Birleşik Kelimeler
K ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
kaba but Kıç.
kaba düzen 1. isim Şöyle böyle, üstünkörü yapılan iş.
kaba et Kıç.
kaba kâğıt Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt.
kaba kurgu Filme son biçimini vermek üzere seçilen çekimlerin, senaryodaki sıralanışa göre birbirine
kaba kuşluk Öğleden bir iki saat önceki zaman.
kaba kuvvet Bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol.
kaba saba 1. sıfat, mecaz Görgüsüz.
kaba sakal Gür ve geniş sakallı.
kaba sıva İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva.
kaba sofu Dinî kuralları yanlış yorumlayarak ibadet ve düşüncede aşırılığa kaçan kimse.
kaba su Kireçli, içilemeyen ve sabunu köpürtmeyen su.
kaba tekne Denizde seyretmeye, sefere uygun olmayan tekne.
kaba yapı Bir binayı dış etkenlere karşı koruyup ayakta tutan temel, ana duvar, kiriş, çatı vb.nden oluşan
kaba yel Lodos.
kababurun Sazangillerden, ırmak ve göllerde yaşayan, eti kılçıklı küçük bir balık (Chondrostoma nasus).
kabadayı 1. isim Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan
kabadayılık 1. isim Kabadayı olma durumu.
kabak çekirdeği 1. isim Bal ve sakız kabağının tohumu.
kabak çiçeği Kabak bitkisinin açık turuncu renkli çiçeği.
kabak dolması Sakız kabağının içi oyularak kıyma veya çeşitli sebze doldurulmasıyla yapılan bir yemek türü.
kabak elması Amasya elmasının daha iri ve aşılı olanı.
kabak kafalı 1. sıfat Saçları dökülmüş, dazlak.
kabak kemane Gövdesi uzunlamasına ikiye bölünen su kabağının üzerine ince bir deri gerilerek yapılan, üç teli
kabak tadı Beğenilmeyen, bıkkınlık veren durum.