K ile Başlayan Deyimler

K ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 1318 adet Türkçe madde bulundu.

K ile Başlayan Deyimler
K ile Başlayan Deyim Anlamı
kabadayılık taslamak kabadayı gibi davranmaya, kabadayı gibi görünmeye çalışmak.
kabahat işlemek (veya etmek) suç olacak, kusur sayılacak bir iş yapmak.
kabahati (birinde) bulmak (veya aramak) bir kusur, suç aramak.
kabahati (birine veya bir şeye) yüklemek işlediği bir suçu başkasının üzerine atmak.
kabak (birinin) başına (veya başında) patlamak birçok kimsenin ilgili olduğu bir olaydan, yalnızca bir kimse zarar veya ceza görmek.
kabak çıkmak ham çıkmak.
kabak çiçeği gibi açılmak utangaçlıktan çabucak sıyrılarak aşırı ölçüde serbest davranmak.
kabak gibi tüysüz, çıplak, her tarafı açık.
kabak tadı vermek aşırı tekrarlanması, sürdürülmesi yüzünden bir şeyden doygunluk, yorgunluk veya bıkkınlık duyarak
kabakulak olmak kabakulak hastalığına yakalanmak.
kabasını almak 1. biçim verilecek bir maddenin gereksiz yerlerini gidermek.
kabına sığmamak duygularına engel olamayıp taşkın davranışlarda bulunmak.
kâbına varamamak değerce birinden pek aşağı olmak.
kabine çekilmek Bakanlar Kurulu görevini bırakmak.
kabine düşmek Bakanlar Kurulu herhangi bir sebeple görevini bırakmak zorunda kalmak.
kabir azabı çekmek 1. İslam inancına göre öldükten sonra mezarda azap duymak.
kabuğu dışına çıkmak içinde bulunduğu ortam veya durumdan ayrılmak.
kabuğuna çekilmek dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek.
kabuğunu çatlatmak (veya kırmak) içinde bulunduğu güç, olumsuz veya kötü durumdan kurtulup rahatlamak.
kabuk bağlamak (veya tutmak) 1. üstünde kabuk oluşturmak, kabuklanmak.
kabuk gibi sağlam, sert (kumaş).
kabuksuz yumurtlatmak bir işi ivedilikle yaptırıp eksik kalmasına yol açmak.
kabul görmek kabul edilmek, onaylanmak.
kaburgaları çıkmak (veya sayılmak) çok zayıf olmak.
kâbus basmak (veya çökmek) 1. kötü rüya görmek.