K ile Başlayan Kelimeler

K ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 6549 adet Türkçe madde bulundu.

K ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... KA KE KI KL KO KR KS KU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K ile Başlayan Kelime Anlamı
kaba 1. sıfat Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı.
kabaca 1. sıfat İrice, büyükçe.
kabadayıca 1. sıfat Kabadayı gibi olan.
kabadayılanma Kabadayılanmak işi.
kabadayılanmak Kabadayılık etmek, kabadayı gibi davranmak.
kabadayılaşma Kabadayılaşmak işi.
kabadayılaşmak Kabadayı gibi davranmak, kabadayılık etmek.
Kabadüz Ordu iline bağlı ilçelerden biri.
kabahat 1. isim Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet.
kabahatli Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli.
kabahatlilik Kabahatli olma durumu.
kabahatsiz Kabahati olmayan, kusursuz, suçsuz.
kabahatsizlik Kabahatsiz olma durumu.
kabak 1. isim, bitki bilimi Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki
kabakçı Kabak yetiştiren veya satan kimse.
kabakçılık Kabakçının yaptığı iş.
kabakgiller İki çeneklilerden, kabak, kavun, karpuz, hıyar vb.ni içine alan, geniş yapraklı, sürüngen ve
kabaklama Kabaklamak işi.
kabaklamak Ağaçların gençleşmesi için dallarını budamak.
kabaklaşma Kabaklaşmak işi.
kabaklaşmak 1. nesnesiz Saçları dökülmek, dazlaklaşmak.
kabaklık 1. isim Karpuz veya kavunun ham olma durumu.
kabala 1. isim Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı.
kabalacı Kabala (I) konusunda uzmanlaşmış kimse, kabala ile uğraşan kişi.
kabalacılık Kabala (I) yanlısı sanat akımı.