Kimya

Kimya Nedir listesinde 748 adet Türkçe madde bulundu.

Kimya
Sözcük Anlamı
Ac Aktinyum elementinin simgesi.
afyon Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çiziklerden sızan, güçlü bir zehir olmakla birlikte
Ag Gümüş elementinin simgesi.
ağır hidrojen Döteryum.
ağır su Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaşlatıcısı olarak kullanılan, içinde hidrojen atomları
ak sülümen Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen.
akonitin Boğan otundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde.
aktinit Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif
aktinyum Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).
alaşım Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.
aldehit Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.
alevlenme noktası Herhangi bir maddenin buharının açık alevde yanabileceği en küçük sıcaklık derecesi, parlama
alfenit İçinde bakır, çinko, nikel bulunan ve çatal bıçak takımı yapımında kullanılan gümüşlü bir alaşım.
alifatik Açık zincirli olan (organik madde).
alizarin Kök boyası.
alkali Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.
alkalik İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit.
alkalimetre Alkaliölçer.
alkaliölçer Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre.
alkaloit Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde.
alkan Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.
alkil Alkol kökü.
alkolmetre Alkolölçer.
Alman gümüşü Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, yeni gümüş, mayşor, alpaka (II).
altın suyu Bir kısım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kısım konsantre hidroklorik asitten oluşmuş,