L ile Başlayan Deyimler

L ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 135 adet Türkçe madde bulundu.

L ile Başlayan Deyimler
L ile Başlayan Deyim Anlamı
laçka etmek 1. denizcilik bir halatı koyuverip boşaltmak.
laçka olmak 1. vida, mil vb. makine parçaları aşınarak veya yuvaları genişleyerek gevşemek.
lades tutuşmak tavuğun lades kemiğini birer ucundan karşılıklı tutup kırarak lades oyununa başlamak.
ladesli olmak lades oyununa tutuşmak.
laf açmak söz açmak.
laf altında kalmamak söz altında kalmamak.
laf anlamaz 1. söz dinlemeyip kendi bildiğinde inat eden.
laf anlatmak sözünü dinletmek, karşıdakini ikna edinceye kadar konuşmak.
laf aramızda başkaları bilmesin, duymasın.
laf atmak 1. söyleşmek, konuşmak.
laf çakmak (veya çarptırmak veya dokundurmak) üstü kapalı bir biçimde karşısındakine bir şeyler ima etmek.
laf çıkarmak 1. yeni bir şey söylemek, ortaya atmak.
laf çıkmak dedikodu başlamak.
laf dinlemek söz dinlemek.
laf düşmemek söz düşmemek.
laf etmek söz etmek.
laf geçirmek söz geçirmek.
laf gelmek söz gelmek.
laf getirmek söz getirmek.
laf götürmek söz götürmek.
laf işitmek azarlanmak, birisi kendisine darılmak.
laf kaynayıp gitmek söz boşa söylenmek, anlaşılmaz olmak, hiçbir etki yapmamak.
laf ola beri gele! konuşulan konu ile ilgili olmayan bir söz söylendiğinde veya bir sorun tartışılırken ilgisiz bir
laf olmak söz olmak.
laf olsun âdet yerini bulsun konuşacak herhangi bir konu bulunmayıp rastgele söz sarf edildiğinde söylenen bir söz.