Latince Kökenli Kelimeler

Latince Kökenli Kelimeler Nedir listesinde 68 adet Türkçe madde bulundu.

Latince Kökenli Kelimeler
Latince Kökenli Kelime Anlamı
ağustos Yılın sekizinci ayı.
alg Su yosunu.
amberbaris Sarıçalı.
amfora İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi.
aposteriori Sonsal.
arboretum Ağaç parkı.
ataraksiya Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca karşı
basya Sapotgillerden, tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde edilen, Asya'da yetişen bir
defakto Uygulamada olan.
drama Dram.
ego Ben (III).
fauna Direy.
filum Canlıların bölümlenmesinde, dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
flora Bitki örtüsü.
florışı Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans.
florışıl Florışı özelliği gösteren, floresan.
forum 1. isim, tarih Eski Romalılar zamanında, Roma'da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için
fukuslar Su yosunlarından, gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen esmer bir yosun.
germen Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü.
habitus Bitkinin yerindeki durumu, dallanması, köklerinin toprak içerisindeki dağılmasını belirten
hegemonya 1. isim Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı.
kantiyane Kızılkantarongillerden, hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir tür bitki (Gentiana).
karnivor Etobur.
kebere Gebre otu.
kodeks Tedavi edici etkisi kesin olarak kabul edilen ilaçların formüllerini, fiziksel ve kimyasal