M ile Başlayan Deyimler

M ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 413 adet Türkçe madde bulundu.

M ile Başlayan Deyimler
M ile Başlayan Deyim Anlamı
maaş bağlamak aylık bağlamak.
maaşa geçmek aylığa geçmek.
macera aramak başına geleceklerden habersiz, sonu bilinmeyen, tehlikeli, heyecanlı bir işe girişmek.
maceraya atılmak sonu bilinmeyen bir işe kalkışmak.
maç satmak karşılaşma sonucunu belirlemek amacıyla meşru olmayan yollardan veya para karşılığı anlaşmaya
maça beyi gibi kurulmak saygısızca yayılarak oturmak.
madalyonun ters tarafı (veya tersi veya arka yüzü) olumlu bir iş, bir durum veya bir olayın düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
madara etmek 1. kötü duruma düşürmek.
madara olmak 1. kötü duruma düşmek.
madik atmak (veya etmek veya oynamak) dolap çevirmek, hile yapmak.
mağdur etmek zarara uğratmak.
mağdur olmak zarara uğramak.
mahal kalmamak gerek kalmamak, gereği olmamak.
mahal yok gereği yok.
mahalle kahvesi gibi havasız, gürültülü ve kalabalık (yer).
mahalleyi ayağa kaldırmak bağırıp çağırarak konu komşuyu tedirgin etmek.
maharet kazanmak beceri edinmek, ustalaşmak.
mahcup çıkarmamak utandırmamak.
mahcup kalmak utanmış olmak.
mahkeme açmak mahkemede dava açmak.
mahkemede dayısı olmak yüksek bir makamda koruyucusu, kayırıcısı bulunmak.
mahkemelik olmak istemediği hâlde dava konusu olmak.
mahkemeye düşmek mahkemelik olmak.
mahkemeye vermek dava açmak.
mahremiyetine girmek bir kimsenin özel hayatını öğrenecek kadar ona yakın olmak.