M ile Başlayan Kelimeler

M ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 3644 adet Türkçe madde bulundu.

M ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... MA ME MI MN MO MU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
M ile Başlayan Kelime Anlamı
maada -den başka, gayrı.
maaile Ailece, ev halkıyla birlikte.
maalesef Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.
maalmemnuniye İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle.
maarif 1. isim, eskimiş Bilgi ve kültür.
maarifçi Öğretim ve eğitim kurum veya kuruluşlarında çalışan kimse.
maarifçilik Maarifçi olma durumu.
maaş Aylık.
maaşlı Aylıklı.
maaşlılık Maaşlı olma durumu.
maaşsız Aylıksız.
maaşsızlık Maaşsız olma durumu.
maatteessüf Maalesef.
maazallah Tanrı korusun, Tanrı esirgesin.
mabat 1. isim, eskimiş Bitmemiş yazı, roman vb.nde arka, devam.
mabet 1. isim, din bilgisi Tapınak.
mabeyin 1. isim, eskimiş Ara.
mabeyinci Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere
mabeyincilik Mabeyincinin görevi.
mablak 1. isim, eskimiş Hamur, merhem, boya vb. şeyleri ezip karıştırarak yoğurmak için kullanılan ve bir
mabude 1. isim, eskimiş Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilahe.
mabut Kendisine tapılan varlık.
Macar Macaristan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.
Macarca 1. isim Macar dili.
Macarlık Macar olma durumu.