Matematik

Matematik Nedir listesinde 334 adet Türkçe madde bulundu.

Matematik
Sözcük Anlamı
abstre sayı Soyut sayı.
açık önerme İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen
açıortay Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.
açıortay düzlemi İki düzlemli bir açıyı iki komşu ve eşit açıya bölen düzlem.
açıölçer İletki.
açısal bölge Açı ile iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçası.
adedimürettep Tam sayı.
adi kesir Bayağı kesir.
algoritma Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve
amudi Dikey.
ana çizgi Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluşmasına yarayan çizgi.
ardışık sayılar Bir, iki, üç gibi birbiri ardınca gelen sayılar.
aritmetik dizi Ardışık terimleri arasındaki ayrım değişmeyen dizi. 1,3,5,7,9... dizisi aritmetik bir dizi olup
aritmetik işlem Aritmetik yoluyla yapılan çözüm.
aritmetik orta Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı.
artı sayı Kendisinden önce + işareti bulunan, sıfırdan büyük sayı, pozitif sayı.
asal sayı Kendisinden ve 1'den başka böleni olmayan, 1'den büyük sayı. 2, 3, 5 vb.
asıl sayılar Sıra veya üleştirme eki almamış yalın sayılar, temel sayılar.
asimetri Bakışımsızlık.
asimetrik Bakışımsız.
asimptot Sonuşmaz.
askat Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri.
aşari Ondalık.
aykırı doğrular Aynı düzlemde bulunmayan doğrular.
ayrık kümeler Ortak elemanları olmayan kümeler.