Mecaz

Mecaz Nedir listesinde 1090 adet Türkçe madde bulundu.

Mecaz
Sözcük Anlamı
acı fren Hızla yapılan fren.
acı haber Genellikle felaket veya ölüm bildiren söz veya haber.
acı kuvvet Sert, etkili, zorlu kuvvet.
acı söz Kişinin onuruna dokunan, gönlünü inciten söz.
âcizleri alçak gönüllülük göstermek için `ben` zamiri yerine kullanılan bir söz.
açgöz Açgözlü.
açgözlü Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris,
açık ağızlı Aptal, sersem, ahmak.
açık elli Cömert.
açık fikirli Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayabilen, düşündüğünü olduğu gibi
açık kalpli Açık yürekli.
açık kapı Herhangi bir konuda son ve kesin sözü söylemeyerek yeniden ele alınabilmesine veya değişik
açık kapı hırsızı Her yere girip çıkan, her bulduğunu, gördüğünü alıp giden kimse.
açık kart Açık çek.
açık sözlü Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen.
açık yürekli Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimi, açık kalpli.
açıkgöz Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık,
adalet kapısı Hak ve hukukun aranacağı yer.
adam kıtlığında Adam yokluğunda.
adam sarrafı İnsanların karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse, insan sarrafı.
adam yokluğunda İşe yarar kimselerin bulunmadığı durumda, adam kıtlığında.
adamakıllı Gereğinden çok, iyice, bir güzel, bir temiz.
ağır hasta İyileşmesi güç olan hastalığa yakalanmış kimse.
ağır söz Kişinin onuruna dokunan, dayanılması güç söz.
ağır top Güçlü, ünlü, tanınmış kimse.