Mimarlık

Mimarlık Nedir listesinde 85 adet Türkçe madde bulundu.

Mimarlık
Sözcük Anlamı
abide Anıt.
açıt Bir duvarda kapı, pencere, kemerleme vb. bölümler için bırakılmış açıklık.
alçıpan Alçı levha.
ana kapı Bir yapının süslü, büyük ön kapısı, portal.
ana kubbe Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağa oturtulmuş kubbe.
anahtar taşı Kemerlerin en üstündeki taş, kilit taşı.
asma bahçe Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapılmış bahçe.
asma kat Yapılarda genellikle tabanla birinci kat arasına yapılan, basık tavanlı, altı boş kat.
asma köprü İki başındaki ayaklardan başka dayanağı olmayan, tahta veya kalın iplerle yapılan, çoğunlukla
asmolen Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü.
ayna taşı Yapı, anıt, çeşme vb. yerlere konan yazılı veya yazısız süslü taş levha.
baca kaşı Bir şöminenin, ocağın üstündeki taş veya taştan raf.
baca kürsüsü Çatının üstünde kalan ve üzerine baca külahı oturtulan baca bölümü, baca tomurcuğu.
baca şapkası Bacaya yağmur, kar veya rüzgâr girmemesi için baca külahının üzerine yerleştirilen kapak.
baca tomurcuğu Baca kürsüsü.
baştaban Yunan ve Roma mimarlıklarında, sütunların üstüne oturan ve iki sütun arasındaki uzaklığın üstünü
bingi Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arasını kapatan üçgen biçimindeki kubbe
canlandırım Ortada kalan kalıntılarına göre bir eserin ana tasarısına uygun olarak yeniden çizimi.
çekme kat Apartmanlarda veya evlerde dört yanı teras olarak bırakılan en üst kat.
damla taşı Yapılarda süs ögesi olarak kullanılan damla biçiminde taş.
demirli beton Betonarme.
derz Duvar taşlarının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı.
duvar dişi İleride eklenecek duvarın iyice tutunması için duvarın bir yerinde bırakılan tuğla çıkıntıları,
efriz Friz.
ek oylum Camilerde yarım kubbelerin iki veya üç yanında küçük yarım kubbelerle yapılan oylum eklemleri.