Mineraloji

Mineraloji Nedir listesinde 119 adet Türkçe madde bulundu.

Mineraloji
Sözcük Anlamı
aktaş Lüle taşı.
albatr Kaymak taşı.
alçı taşı Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan
alüminyum taşı Korindon.
andezit Ankara taşı.
Ankara taşı Plajiyoklazlı bir yanardağ kültesi, andezit.
arduvaz Kayağan taş.
asbest Tremolitin bozulmasından oluşan, lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir
balgam taşı Damarlı ve yarı saydam bir Kadıköy taşı türü, Hacıbektaş taşı, mühresenk, oniks.
beril Doğada altıgen billurlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve alüminyum
bileği taşı Bıçak, çakı, makas vb. kesici araçları bilemekte kullanılan ince taneli sarı şist.
boksit Korindon.
borasit Sert billur veya yumuşak beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı.
buzul taş Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren.
cehennem taşı Gümüşün nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen, havaya dayanıklı, ışıkta bozulmayan beyaz
çakıl Çakıl taşı.
çakıl taşı Deniz kıyılarında veya derelerde suyun aşındırması ile sivrilikleri kaybolmuş, toparlak veya badem
denizköpüğü Lüle taşı.
dikit Mağaralarda tavandan damlayan kireçli suların katılaşmasıyla tabandan yukarıya doğru oluşan kalker
dolan taşı Mineralleri gözle görülebilen, benekli ve yeşilimtırak renkli gabro ile bazalt arası püskürük
ergimiş maden Sıvı duruma gelmiş maden.
Eskişehir taşı Lüle taşı.
evren pulu Mika.
feldspat Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu.
firuze Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede kullanılan, mavi renkli, saydam olmayan hidratlı doğal alüminyum