N ile Başlayan Birleşik Fiiller

N ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 27 adet Türkçe madde bulundu.

N ile Başlayan Birleşik Fiiller
N ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
nabız (veya nabzını) yoklamak 1. niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.
nadas etmek nadasa bırakmak.
nadim olmak pişman olmak.
nafaka sağlamak geçinecek kadar para temin etmek.
nail olmak erişmek, ulaşmak, kavuşmak.
nakavt etmek 1. boks maçında nakavtla yenmek.
nakavt olmak boks maçında nakavtla yenilmek.
nakış işlemek kumaş üzerine renkli iplikler, sırma veya sim kullanarak işleme yapmak.
nal çakmak nallamak.
namaz (veya namazını) kılmak namaz ibadetini yerine getirmek.
namusuyla yaşamak ahlak ve onuruna bağlı yaşamak.
nankörlük etmek nankörce davranmak.
narkoz vermek ilaç vererek hastayı bilinçsiz ve ağrı duymaz duruma getirmek.
nasihat etmek (veya vermek) öğüt vermek.
nasip etmek 1. fırsat vermek.
nasip olmak 1. fırsat düşmek, elvermek.
naz etmek nazlanmak.
nazil olmak inmek.
nefret etmek 1. birine veya bir şeye karşı nefret duygusuyla dolu olmak.
nevmit olmak çaresiz kalmak, umudu kalmamak.
nezaret etmek denetlemek, bakmak.
nikâh etmek evlendirmek.
nişan yapmak nişan töreni düzenlemek.
niyaz etmek (veya eylemek) yalvarmak.
niyet etmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek.