N ile Başlayan Birleşik Kelimeler

N ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 218 adet Türkçe madde bulundu.

N ile Başlayan Birleşik Kelimeler
N ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
nabız yoklaması Düşünce, niyet ve eğilimi anlamak için yapılan ön araştırma.
nafile namaz Sevap kazanmak amacıyla farz ve vacip namazları dışında kılınan namaz.
nafile yere Boş yere, boşu boşuna.
nahak yere Haksız, gereksiz olarak, boş yere, boşuna.
nahiye müdürü Bucaktaki en üst görevli.
nakdî ceza Para cezası.
nakdî kıymet Para bakımından değer.
nakdî teminat 1. isim, ekonomi Borcun ödeneceğine dair, alacaklıya parayla sağlanan güvence.
nakdî vergi Mal veya hizmet yerine para olarak ödenen vergi.
nakdî yardım Para olarak yapılan yardım.
nakış ipliği Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan
nakış makinesi Nakış işlemek üzere özel olarak yapılmış makine.
nakibüleşraf Peygamber soyundan olanların işlerine bakmak üzere kendi aralarından seçtikleri görevli.
nakil aracı Taşıt.
nakil vasıtası Taşıt.
nakit kartı Bankalardan peşin para almak veya para çekmek için kullanılan kart.
nakit para Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif.
nakkarhane 1. isim, tarih Mehter takımı.
nakledilmek Nakletme işi yapılmak veya nakletme işine konu olmak.
naklen yayın Stüdyo dışında gerçekleşen ve düzenlemeleri önceden yapılmış olan gösteri, toplantı, etkinlik
naklen yayın aracı Canlı yayın aracı.
nakletmek 1. -i Nakil işini yapmak, bir yerden başka bir yere geçirmek, iletmek.
naklettirmek Nakil işini yaptırmak, nakledilmesini sağlamak.
naklî mazi Belirsiz geçmiş.
nakşetmek 1. -e, -i Süslemek, bezemek, nakış yapmak.