N ile Başlayan Deyimler

N ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 230 adet Türkçe madde bulundu.

N ile Başlayan Deyimler
N ile Başlayan Deyim Anlamı
nabız almak nabzını saymak.
nabız yoklamak nabzını yoklamak.
nabzı atmak 1. kalp vuruşu sürmek.
nabzı durmak ölmek.
nabzına girmek elindeki imkânları kullanarak birinin hoşnutluğunu kazanmak, birini yola getirmek ve düşüncelerini
nabzına göre şerbet vermek birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak yolda davranmak.
nabzını saymak bir dakikadaki kalp atışını saymak.
nabzını tutmak 1. nabzını saymak için bileğini tutmak.
nabzını yoklamak 1) niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak. 'Milletin sesini işitmek, nabzını yoklamak,
naçar kalmak çare, çıkar yol bulamamak.
nadasa bırakmak (veya yatırmak) bir tarlayı sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakmak.
nafaka bağlanmak yasaca, bakılması zorunlu olan kişiye mahkeme kararıyla evlat, koca gibi bir kimsenin, geçim
nağme yapmak 1. teklifsiz konuşmada bildiği bir şeyi bilmez görünmek.
nakzen görmek Yargıtay tarafından bozulan bir karar üzerine bozma sebeplerini de göz önünde tutarak davaya
nakzen iade etmek bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü
nal deyip mıh dememek bir düşüncede direnmek.
nal toplamak 1. at, yarışta sonlara kalmak veya sonuncu olmak.
nalıncı keseri gibi kendine yontmak yaptığı işlerde hep kendi çıkarını düşünmek.
nalları dikmek ölmek.
nam almak şöhret sahibi olmak, tanınmak.
nam kazanmak ün sahibi olarak tanınmak.
nam salmak ününü her yana yaymak.
nam vermek ün kazanmak.
namaza durmak namaza başlamak.
namazı kılınmak Müslüman birinin cenaze namazı kılınmak.