N ile Başlayan Erkek İsimleri

N ile Başlayan Erkek İsimleri Nedir listesinde 198 adet Türkçe madde bulundu.

N ile Başlayan Erkek İsimleri
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10
N ile Başlayan Erkek İsmi Anlamı
Nabi 1. Haberci, haber veren.
Naci 1. Kurtulan, selamete kavuşan.
Nacil Soyu sopu temiz olan kimse..
Nadi 1. Haykıran, çağıran.
Nadim Pişmanlık duyan, pişman.
Nadir Seyrek, az bulunur.
Nâferiz 1. Göbek düşüren.
Nafi 1. Yararlı, kârlı.
Nafih Üfleyen, üfleyici.
Nafiz 1. Delip geçen.
Nahid Venüs (zühre) gezegeni. (Arapça'da) Yeni yetişen kız. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak
Nahit 1. Zühre, Venüs gezegeni.
Naib 1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim.
Nail Muradına eren, kazanmış, ele geçirmiş.
Naim 1. Bolluk, varlık içinde yaşayış.
Naima Haleb'te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim'dir. Naima tarihiyle meşhurdur.
Naip 1. Birinin yerine geçen.
Nakıp Bakınız. Nakip
Naki 1. Temiz, pak.
Nakib Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş
Nakip 1. Bir kavim veya kabilenin başkanı.
Namal "Adın duyulsun, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.
Namdar Namlı, ünlü.
Namık Yazıcı, yazar, kâtip.
Nami Ünlü, namlı, şöhretli.