O ile Başlayan Birleşik Fiiller

O ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 14 adet Türkçe madde bulundu.

O ile Başlayan Birleşik Fiiller
O ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
okuldan ayrılmak öğrenime son vermek.
okullu olmak okula yazılmak, öğrenime başlamak.
okumuş olmak okumuş gibi görünmek.
oluruna bırakmak 1. işi belli bir amaca göre değil, kendi akışı içinde yürütmek.
onay (veya onayını) almak onaylanmasını sağlamak, kabul veya tasdik ettirmek.
onurunu okşamak kişiliğini yüceltecek sözler söylemek veya davranışlarda bulunmak.
organize etmek 1. düzenlemek.
ortakçılık etmek ortakçı olmak.
ortaklık etmek ortak olma durumuna gelmek.
otlakçılık etmek başkalarının sırtından geçinmek.
otostop yapmak otostop yoluyla yolculuk yapmak.
oynaşlık etmek toplumda hoş karşılanmayan ilişkilerde bulunmak.
oyun dışı kalmak 1. spor sakatlanma, ceza alma vb. sebeplerle oyundan çıkmak.
oyunbozanlık etmek birlikte yapılması planlanan bir işten çekilmek.