Ö ile Başlayan Birleşik Fiiller

Ö ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 14 adet Türkçe madde bulundu.

Ö ile Başlayan Birleşik Fiiller
Ö ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
ödül almak herhangi bir başarı karşısında armağana layık görülmek.
ödül vermek ödüllendirmek.
ödün vermek ödünle uzlaşma sağlamak.
ödünç almak ödünçlemek.
ödünç vermek geri almak üzere birine mal, para, eşya vb. vermek.
öğüt vermek bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için yol göstermek, nasihat etmek.
öksürük olmak öksürük hastalığına yakalanmak.
öncül olmak kılavuzluk, öncülük etmek.
öncülük etmek bir işi başlatmak, bir işin başlamasına önayak olmak.
önem vermek değer vermek, önemli saymak.
önerge vermek bu tür bir yazıyı ilgili meclis veya kongre başkanlığına sunmak, takrir vermek.
önlem almak kötü ve yanlış bir durumun ortaya çıkmasına engel olmak amacıyla hazırlık yapmak ve bu amacı
örgüt kurmak teşkilat oluşturmak, birliği düzenlemek.
örneklik etmek örnek alınmak, örnek olarak kabul edilmek.