O ile Başlayan Deyimler

O ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 175 adet Türkçe madde bulundu.

O ile Başlayan Deyimler
O ile Başlayan Deyim Anlamı
o duvar senin, bu duvar benim birinin yalpalayacak kadar sarhoş olduğunu anlatan bir söz.
o gün bugün(dür) o zamandan beri.
o kadar 1. çok fazla.
o kapı (veya mahalle) senin bu kapı (veya mahalle) benim sürekli gezip dolaşmayı anlatan bir söz.
o taraflı olmamak konuyla ilgisi yokmuş gibi davranmak.
o tarakta bezi olmamak o şeyle ilişiği bulunmamak.
o yolun yolcusu 1. toplumun ahlak anlayışına göre kötü bir hayat sürdüren kimse.
objektif olmak 1. nesnel olmak.
ocağı batmak yuvası yıkılmak veya soyu tükenmek.
ocağı kör kalmak soyu tükenmek, soyunu devam ettirecek bir çocuğu olmamak.
ocağı sönmek aile dağılmak, yok olmak, çoluk çocuk yok olmak.
ocağı tütmek 1. soyu devam etmek.
ocağına düşmek birine koruması için sığınmak veya yardım etmesi için yalvarmak.
ocağına incir (veya darı) dikmek (veya ekmek) birinin evini barkını dağıtmak.
ocağını yeşertmek birinin aile yuvasını canlandırmak.
od yok ocak yok çok yoksul.
odun gibi anlayışsız, görgüsüz, kaba.
of bile dememek şikâyetçi olmamak, şikâyet etmemek.
of çekmek oflamak.
oflayıp puflamak of, puf` diyerek sıkıntısını, acısını dışa vurmak.
ofsayta düşmek 1. futbolda hücuma geçen takımın en az bir oyuncusu topla oynandığı anda rakip takımın kale
ofsaytta kalmak 1. ofsayta düşmek.
oğul çıkarmak bir kovan, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek.
oğul vermek oğul arılarının bir bölüğü kovandan ayrılıp ayrı bir kovana gitmek.
oh çekmek birinin kötü duruma düşmesine sevinmek.