O ile Başlayan Erkek İsimleri

O ile Başlayan Erkek İsimleri Nedir listesinde 267 adet Türkçe madde bulundu.

O ile Başlayan Erkek İsimleri
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9
O ile Başlayan Erkek İsmi Anlamı
Oba 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk.
Oben "O, benim" anlamında kullanılan bir ad.
Obuz Su kaynağı.
Ocak 1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer.
Ocan "O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.
Od Ateş.
Oder Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
Odhan Ateşli hükümdar.
Odkan Canlı, coşkulu kimse.
Odkanlı Canlı, coşkulu, ateşli kimse.
Odman Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
Odyak "Ateşli ve coşkulu ol" anlamında kullanılan bir ad.
Odyakar Ateş gibi can yakan kimse.
Odyakmaz Ateş yakmaz.
Oflas Bakınız. Oflaz
Oflaz 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam.
Oflazer İyi, güzel, eksiksiz, becerikli kimse.
Ogan 1. Tanrı.
Oganalp Güçlü yiğit.
Oganer Güçlü kimse.
Ogansoy Güçlü soydan gelen kimse.
Ogeday Bakınız. Ögeday
Ogün Anımsanan, belirli bir günde doğan kimse.
Oğan Bakınız. Ogan
Oğanalp Bakınız. Oganalp