O ile Başlayan İsimler

O ile Başlayan İsimler Nedir listesinde 282 adet Türkçe madde bulundu.

O ile Başlayan İsimler
Başlayan... OB OC OD OF OG OK OL OM ON OP OR OS OT OY OZ
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9
O ile Başlayan İsim Cinsiyet Anlamı
Oba Erkek 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk.
Oben Erkek "O, benim" anlamında kullanılan bir ad.
Obuz Erkek Su kaynağı.
Ocak Erkek 1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer.
Ocan Erkek "O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.
Od Erkek Ateş.
Oder Erkek Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
Odhan Erkek Ateşli hükümdar.
Odkan Erkek Canlı, coşkulu kimse.
Odkanlı Erkek Canlı, coşkulu, ateşli kimse.
Odman Erkek Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
Odyak Erkek "Ateşli ve coşkulu ol" anlamında kullanılan bir ad.
Odyakar Erkek Ateş gibi can yakan kimse.
Odyakmaz Erkek Ateş yakmaz.
Oflas Erkek Bakınız. Oflaz
Oflaz Erkek ve Kız 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam.
Oflazer Erkek İyi, güzel, eksiksiz, becerikli kimse.
Ogan Erkek 1. Tanrı.
Oganalp Erkek Güçlü yiğit.
Oganer Erkek Güçlü kimse.
Ogansoy Erkek Güçlü soydan gelen kimse.
Ogeday Erkek Bakınız. Ögeday
Oguş Kız ve Erkek 1. Oymak.
Ogül Kız "O, gül gibi güzeldir" anlamında kullanılan bir ad.
Ogün Erkek Anımsanan, belirli bir günde doğan kimse.