O ile Başlayan Kelimeler

O ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 1073 adet Türkçe madde bulundu.

O ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... OB OC OD OF OH OJ OK OL OM ON OO OP OR OS OT OV OY OZ
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
O ile Başlayan Kelime Anlamı
o Şaşma, beğenme vb. duyguları belirten bir seslenme sözü.
oba 1. isim Göçebelerin konak yeri.
obelisk Dikili taş.
oberj Şehir merkezinin dışında sade, basit kurulmuş konaklama yeri.
obez Çok şişman.
obezite Çok şişmanlık.
obezlik Obez olma durumu.
obje Nesne.
objektif 1. sıfat, felsefe Nesnel, subjektif karşıtı.
objektiflik Nesnellik.
objektivist Nesnelci.
objektivite Nesnellik.
objektivizm Nesnelcilik.
obruk 1. sıfat Çok yemek yiyen, çok iştahlı.
obruklu Obruğu olan.
observatuvar Gözlemevi.
obsesif Takıntılı.
obsesiflik Takıntılılık.
obsesyon Takıntı.
obsidiyen Cam kaya.
obskürantizm Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi
obstrüksiyon Engelleme.
obua Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı.
obuacı Obua çalan kimse.
obur Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse).