Ö ile Başlayan Kelimeler

Ö ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 812 adet Türkçe madde bulundu.

Ö ile Başlayan Kelimeler
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ö ile Başlayan Kelime Anlamı
ö Tiksinme veya bıkma anlatan ses.
öbek 1. isim Küme.
öbeklenme Öbeklenmek durumu veya biçimi.
öbeklenmek Öbek durumuna gelmek, öbek öbek olmak.
öbekleşme Öbekleşmek durumu.
öbekleşmek Bir grup oluşturmak, öbek durumunu almak.
öbür Öteki, diğer.
öbürkü Öbürü.
öbürleri Ötekiler, öbür kişiler veya şeyler, diğerleri.
öbürü Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri, öbürkü.
öcü Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık, umacı.
öç Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.
öçlenme Öçlenmek durumu.
öçlenmek Öç beslemek, öç ile dolu duruma gelmek, hınç beslemek, kin duymak.
öçlü Kin ve intikam dolu, öç alma isteğinde olan.
öd Safra (II).
ödem Dokularda, hücreler arası boşluklarda aşırı miktarda sıvı birikmesi..
ödeme Ödemek işi, tediye.
ödemek 1. -i Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek.
ödemeli 1. sıfat Değeri ödendikten sonra alıcıya verilecek olan.
Ödemiş İzmir iline bağlı ilçelerden biri.
ödemli Ödemi olan.
ödence Tazminat.
ödenek 1. isim Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat.
ödenekli 1. sıfat Ödeneği olan.