Ö ile Başlayan Kız İsimleri

Ö ile Başlayan Kız İsimleri Nedir listesinde 62 adet Türkçe madde bulundu.

Ö ile Başlayan Kız İsimleri
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7
Ö ile Başlayan Kız İsmi Anlamı
Ödül 1. Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat.
Öget 1. Beğenilen, aranılan, övülen.
Öğüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.
Öke Bakınız. Öge
Ömürlü Uzun yaşayan, uzun ömürlü.
Önay Ocak ayında doğan.
Önder 1. Bir topluluğa başkanlık eden kimse.
Önnur İlk çocuğa verilen bir ad.
Örengül Yaban gülü.
Örfiye Törelerle, âdetlerle ilgili.
Örge 1. Yükselen, yukarı çıkan.
Öşme Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak.
Ötleğen Sığırcığa benzeyen ötücü bir kuş.
Övgü Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı.
Övgül Övülmeye değer, nitelikli kimse.
Övgün Bakınız. Övgül
Övgünç Bakınız. Övünç
Övül "Başarılarınla, iyi niteliklerinle kendini beğendir, övgü kazan" anlamında kullanılan bir ad.
Övün "Başarılarınla, iyi niteliklerinle kendini yücelt" anlamında kullanılan bir ad.
Öykü 1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay.
Öz 1. Bir kimsenin benliği, manevi varlığı.
Özak Özü temiz, doğru kimse.
Özal "Özünü al, gerçeğini al" anlamında kullanılan bir ad.
Özant Yeminine bağlı kimse.
Özay Özü ay gibi temiz, parlak, aydınlık olan kimse.