P ile Başlayan Birleşik Fiiller

P ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 45 adet Türkçe madde bulundu.

P ile Başlayan Birleşik Fiiller
P ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
paçalarından kibarlık akmak üstünden kibarlık akmak.
paket etmek paketlemek.
panik olmak büyük korku yaratan bir olay birdenbire ortaya çıkmak.
pansuman yapmak yaranın temizlik ve bakımını yapmak.
paramparça etmek pek çok parçaya ayırmak.
paramparça olmak pek çok parçaya ayrılmak, kırılmak.
parantez kapatmak (veya kapamak) söz veya yazının içine, sözü edilen konu ile ilgili eklenen bölümü bitirmek.
parça almak biyopsiyi gerektiren incelemelerde canlının belli bir yerinden doku parçası çıkarmak.
parça parça etmek parçalara ayırmak.
park etmek taşıtları trafik kuralları bakımından uygun bir yerde belli süre bırakmak.
parmakla sayılacak kadar az olmak çok az olmak.
particilik yapmak bağlı olduğu partiyi veya partinin düşüncelerini savunan kişileri kayırmak.
paspas yapmak paspaslamak.
pastörize etmek süt, bira, meyve suyu vb.ni mikroplardan arınmış duruma getirmek.
pata olmak berabere kalmak.
patavatsızlık etmek patavatsız bir biçimde davranmak.
pay etmek bölüşmek, üleşmek.
payanda olmak destek olmak, arka çıkmak.
payandalık etmek destek görevinde bulunmak.
payansız olmak sonsuz, bitmez tükenmez olmak.
paydos etmek işi durdurmak, çalışmayı bırakmak.
pazarlık etmek 1. bir şeyin fiyatı üzerinde karşılıklı çekişmek.
pekmez kaynatmak pekmez yapmak.
perişan etmek 1. dağıtmak, düzenini bozmak.
perişan olmak 1. dağılmak, düzeni bozulmak.