P ile Başlayan Birleşik Kelimeler

P ile Başlayan Birleşik Kelimeler Nedir listesinde 430 adet Türkçe madde bulundu.

P ile Başlayan Birleşik Kelimeler
P ile Başlayan Birleşik Kelime Anlamı
pabuç dilli 1. sıfat, mecaz Çok konuşan.
pabuç dillilik Pabuç dilli olma durumu.
pabuçtan aşağı Aşağılık (kimse).
paça günü Paça çorbası ziyafeti çekilen düğünden sonraki gün.
paça kasnak Yağlı güreşte, güreşçinin bir elini rakibinin paçasından, öteki elini de apış arasından geçirerek
paçası düşük Giyimine dikkat etmeyen, pasaklı (kimse).
paçavra hastalığı Grip.
padişah divanı Osmanlılarda padişah, sadrazam ve bazı yüksek rütbeli devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve
paket program Banda veya filme alınıp gerektiğinde radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere hazırlanmış program.
paket taşı Dört köşe yontulmuş kaldırım taşı.
paket tur Bir veya birden fazla yere yönelik olarak düzenlenen ve ulaşım, konaklama vb. gereksinimleri
pala bıyık 1. isim Gür, uzun, yanaklara doğru kıvrık bıyık.
pala bıyıklı Gür, uzun ve kıvrık bıyıkları olan (kimse), pala bıyık.
palamar boyu Deniz milinin onda biri,120 kulaç.
palamar gözü Geminin baş ve kıç kısımlarında bulunan palamar halatlarına mahsus delik.
palamar parası Gemilerin bir iskeleye yanaşmak için ödedikleri para, palamar resmi.
palamar resmi Palamar parası.
palamut meşesi Yurdumuzun batı bölgesinde yetişen, 5-10 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını döken bir tür
palandöken Taşlık yokuş.
palas pandıras Gereği gibi derlenip toparlanmaya veya hazırlanmaya vakit bulamadan.
palaspare Pasaklı, yırtık giysi.
paldır küldür 1. zarf Kaba bir gürültü çıkararak, gürültü yaparak.
palizat dokusu Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki doku.
palmitik asit Yağlı maddelerin pek çoğunda palmitin durumunda bulunan, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çözünen
pamuk balı Beyaz bal.