P ile Başlayan Deyimler

P ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 332 adet Türkçe madde bulundu.

P ile Başlayan Deyimler
P ile Başlayan Deyim Anlamı
pabucu dama atılmak kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.
pabucuna kum dolmak pabucuna taş kaçmak.
pabucuna taş kaçmak ortaya çıkan durum karşısında tedirgin olmak.
pabucunu dama atmak kendinden üstün birini gözden düşürmek.
pabucunu eline vermek dolaylı olarak kovmak.
pabucunu ters giydirmek güç bir duruma sokarak telaş içinde kaçırmak.
pabuç bırakmamak yapacağından vazgeçmemek, hiçbir şeye aldırmamak, korkmamak.
pabuç eskitmek (veya paralamak) bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek.
pabuç kadar dili olmak kabaca ve terbiyesizce karşılık vermek.
pabuç pahalı 1. birinin uğraşmaya kalktığı kimsenin, kendinden güçlü çıkması durumunda söylenen bir söz.
pabuçlarını çevirmek dolaylı olarak kovmak.
paçaları sıvamak kolları sıvamak.
paçalarından akmak pislik ve kir çok olmak.
paçası tutuşmak telaşlanmak.
paçasından tutup atmak hakaretle kovmak.
paçasını çekecek (veya toplayacak) hâli olmamak güçsüz, beceriksiz olmak.
paçavra gibi değersiz (kimse veya şey).
paçavrasını çıkarmak paçavraya çevirmek.
paçavraya çevirmek çok hırpalamak, dağınık, bozuk veya berbat bir duruma getirmek.
paçayı kaptırmak 1. yakalanmak, ele geçirilmek.
paçayı kurtarmak (veya sıyırmak) kendini bir dertten, tehlikeden veya zor durumdan kurtarmak.
paha biçilmez değeri ölçülemeyecek kadar yüksek.
paha biçmek değerini tahmin etmek veya belirlemek.
pahalıya gelmek yüksek fiyattan almak.
pahalıya patlamak (veya mal olmak veya oturmak) 1. çok para, özveri, emek gerektirmek.