P ile Başlayan Kelimeler

P ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 2014 adet Türkçe madde bulundu.

P ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... PA PE PI PL PO PR PS PU
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P ile Başlayan Kelime Anlamı
pabuç 1. isim Ayakkabı.
pabuççu 1. isim Ayakkabıcı.
pabuççuluk Ayakkabıcılık.
pabuçlu Ayağında pabucu olan.
pabuçluk Ayakkabılık.
pabuçsuz Ayağında pabucu olmayan.
paça 1. isim Pantolon, don, şalvar vb. giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm.
paçacı 1. isim Kasaplık hayvanların ayaklarını satan kimse.
paçacılık Paçacının işi veya mesleği.
paçal 1. isim, halk ağzında Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım
paçalı 1. sıfat Herhangi bir biçimde paçası olan.
paçalık 1. isim Pantolon, şalvar veya uzun külot paçasının ayak bileğini saran bölümü.
paçarız Çapraz.
paçasız 1. sıfat Paçası olmayan.
paçavra 1. isim Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput.
paçavracı Paçavra toplayıp satan kimse.
paçavracılık Paçavracının işi.
paçavralaşma Paçavralaşmak işi.
paçavralaşmak Paçavra durumuna girmek.
paçoz 1. isim, hayvan bilimi Kefal türünden bir balık (Mugil cephalus).
padalya Öldürüldükten sonra süs amacıyla içi doldurulmuş hayvan.
padişah Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.
padişahi Padişah ile ilgili, padişaha ait.
padişahlık 1. isim Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık.
padok 1. isim Hipodromda yarış atlarının yedekte gezdirildikleri yer.