R ile Başlayan Deyimler

R ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 131 adet Türkçe madde bulundu.

R ile Başlayan Deyimler
R ile Başlayan Deyim Anlamı
Rabbena hakkı için ant içerken inandırmak için kullanılan bir söz.
racon kesmek 1. görünüşe göre hüküm vermek.
rafa koymak (veya kaldırmak) savsaklamak, artık üstünde durmamak, ihmal etmek.
rağbet etmek (veya göstermek) istemek, beğenmek, istekle karşılamak.
rağbet görmek (veya kazanmak) istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak.
rahat batmak iyi bir durumdayken bu durumu olmayacak sebepler yüzünden bırakanlar için sitem yollu söylenen bir
rahat bırakmak işine karışmamak.
rahat bırakmamak (veya vermemek) tedirgin etmek.
rahat durmak yaramazlık etmemek veya kımıldamamak.
rahat etmek sıkıntısız durumda olmak, ferahlanmak, dinlenmek.
rahat kıçına batmak bulunduğu rahat durumun değerini bilmemek.
rahat olmak üzüntülü, sıkıntılı veya tedirgin durumda olmamak.
rahat yüzü görmemek hiç rahat etmemek.
rahata ermek rahatlamak.
rahata kavuşmak rahatlamak.
rahatı kaçmak rahatsız, tedirgin olmak, üzülmek.
rahatına bakmak hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak.
rahatsızlık duymak tedirgin olmak, huzurunun ve rahatının kaçtığını hissetmek.
rahatsızlık vermek rahatını bozmak, rahatını, keyfini kaçırmak.
rahleitedrisinden geçmek birinden eğitim almak.
rahmet okumak Tanrı'nın merhamet ve bağışlaması için dua etmek.
rahmet okutmak biri, kötü bir kimseden daha kötü çıkmak.
rahmet olsun canına Allah rahmet eylesin.
rahmetli olmak ölmek.
rahmetlik olmak ölmek.