R ile Başlayan İsimler

R ile Başlayan İsimler Nedir listesinde 263 adet Türkçe madde bulundu.

R ile Başlayan İsimler
Başlayan... RA RE RI RU
Harf Sayısı 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R ile Başlayan İsim Cinsiyet Anlamı
Rabbani Erkek 1. Tanrı´yla ilgili, Tanrısal.
Rabıt Erkek Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.
Rabıta Kız 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ.
Rabi Erkek Dördüncü çocuk.
Rabia Kız 1. Dördüncü.
Rabih Erkek Yararlı, kazançlı, kârlı.
Raci Erkek 1. Yalvaran, rica eden.
Racife Kız Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.
Racih Erkek Değerli, üstün.
Raciye Kız 1. Rica eden, yalvaran.
Radi Erkek Bakınız. Razı
Radife Kız Dinsel inanışa göre kıyamette üfürülecek surun ikincisi.
Radiye Kız Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Rafeddin Erkek İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak
Rafet Erkek Bakınız. Refet
Rafettin Erkek Bakınız. Refettin
Rafız Erkek Bırakan, salıveren.
Rafi Erkek 1. Kaldıran, yükselten, yücelten.
Rafia Kız Kaldıran, yükselten, destek olan.
Rafih Erkek Rahat ve huzurlu yaşayan.
Ragıp Erkek İstekli, isteyen, rağbet eden.
Ragibe Kız 1. Rağbet eden, isteyen.
Rağbet Kız 1. İstek, arzu.
Rağıb Erkek Arzulu, isteyen, rağbet eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Rağibe Kız (Bakınız. Rağıb).