R ile Başlayan Kelimeler

R ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 836 adet Türkçe madde bulundu.

R ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... RA RE RI RO RU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
R ile Başlayan Kelime Anlamı
Rab Tanrı.
rabbani 1. sıfat, eskimiş, din bilgisi Allah ile ilgili, Allah'a bağlı, ilahi, Allah'tan gelen.
rabbanilik Rabbani olma durumu.
Rabbena Tanrı'mız!.
rabıt 1. isim, eskimiş Bağ, bağlama.
rabıta 1. isim Bağlayan şey, bağ.
rabıtalı 1. sıfat Düzgün, düzenli.
rabıtasız 1. sıfat Düzensiz, birbirini tutmaz.
rabıtasızlık Rabıtasız olma durumu.
raca Hindistan'da prenslere verilen unvan.
raci 1. sıfat, eskimiş Geri dönen.
racon 1. isim, argo Yol, yöntem, usul.
radansa Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka.
radar 1. isim Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle
radarcı Radar kullanan veya radarın bakım ve onarımıyla görevli kimse.
radarcılık Radarcının görevi.
radde Derece, kerte.
raddelerinde Sularında.
radika Yaprakları salata olarak yenen baharlı, çok yıllık bir bitki (Taraxacum officinale).
radikal 1. sıfat Kökten.
radikalizm Köktencilik.
radikalleşme Radikalleşmek durumu.
radikalleşmek 1. nesnesiz Köktenci olmak.
radikalleştirme Radikalleştirme işi.
radikalleştirmek Radikal duruma getirmek.