Ruh Bilimi

Ruh Bilimi Nedir listesinde 217 adet Türkçe madde bulundu.

Ruh Bilimi
Sözcük Anlamı
aberasyon Sapınç.
abuli İrade yitimi.
acıma duygusu Kişinin karşılaştığı üzücü herhangi bir durum üzerine acıma duyması, acıma hissi.
acıma hissi Acıma duygusu.
agnosi Tanısızlık.
agnozi Tanısızlık.
agrafi Yazma yitimi.
akrofobi Yükseklik korkusu.
algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.
algılanmak Algılama işine konu olmak, idrak edilmek.
algılatmak Algılama işini birine yaptırmak, idrak ettirmek.
anlak Zekâ.
anomali Sapaklık.
ardıl görüntü Ardışık görüntü.
ardışık görüntü Bir duyunun kaybolmasından sonra da devam eden görüntü, ardıl görüntü.
aşağılık duygusu Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz, yeteneksiz ve güçsüz görme
aşağılık hissi Aşağılık duygusu.
aşağılık kompleksi Aşağılık duygusu.
aşırı bellem Belleme yetisinin olağanüstü bir durumda gelişmiş olması.
aşırı duyu Herhangi bir duyu organıyla ve özellikle dokunma duyusuyla sağlanan her tür uyarana karşı olağan
basınç duyumu Deri yüzeyine kas veya eklem bölgelerine uygulanan bir gücün yarattığı duyu.
bastırım Ruh dünyasında oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması.
benlik çatışması Benliğin ön plana çıkması ile baş gösteren çatışma.
beyin yıkamak insanı, kendine özgü düşünce ve dünya görüşüne yabancılaştırmak, başka yönde düşünür ve davranır
bilinçaltı Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi,