Rusça Kökenli Kelimeler

Rusça Kökenli Kelimeler Nedir listesinde 35 adet Türkçe madde bulundu.

Rusça Kökenli Kelimeler
Rusça Kökenli Kelime Anlamı
bocuk Ortodokslarca kutlanan İsa'nın doğum yortusu.
borç çorbası Pancar, lahana, et üzerine krema konularak yapılan bir sebze çorbası türü.
boyar Tuna bölgesinde, Transilvanya'da, Rusya'da soylulara verilen unvan.
brıçka Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba.
çar Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan.
çareviç Çarın oğlu.
çariçe Çarın karısına veya kadın çara verilen unvan.
Duma Rus parlamentosunun alt kanadı.
glasnost Açıklık politikası.
haraşo Bir tür yün örgüsü.
izbe 1. sıfat Basık, loş, nemli, kuytu (yer).
kaleska Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti arabası.
kapuska Etle pişirilmiş lahana yemeği.
kazaska 1. isim Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı.
kolhoz Rusya'da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi.
kosa Bir tür uzun saplı orak.
manat Azerbaycan ve Türkmenistan para birimi.
matruşka Özellikle Rusya'dan dünyaya yayılan, tahtadan yapılmış iç içe bebeklerden oluşan süs eşyası.
mazot Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biri, motorin.
Moskof Rus.
mujik Rus köylüsü.
peç Rus mimarisinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak.
piruhi Un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeği.
pogrom Soykırım.
razmol İri, kepekli un.