Ş ile Başlayan Atasözleri

Ş ile Başlayan Atasözleri Nedir listesinde 17 adet Türkçe madde bulundu.

Ş ile Başlayan Atasözleri
Ş ile Başlayan Atasözü Anlamı
şahin ile deve avlanmaz küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.
şahin küçük ama payını ele vermez küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de
şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de
şap ile şeker bir değil görünüşte birbirine benzeyen şeyler nitelikte birbirinden çok farklı olabilirler.
şaraptan bozma sirke keskin olur sonradan azan kişi, eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur.
şaşı çakır demektense kör de de kurtul dolaylı, dolambaçlı yollara başvuracağına gerçeği olduğu gibi söyle.
şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar ne yaptığını bilmeyen kişi işi tersinden yürütmeye kalkar.
şeriatın kestiği parmak acımaz kanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerekir.
şeyh uçmaz, müridi uçurur bir kişiye inanlar, onu olduğundan çok üstün görürler ve onda olağanüstü özellikler bulunduğuna
şeytanın dostluğu darağacına kadardır kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle
şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.
şeytanla ortak buğday eken samanını alır ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.
şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.
şimşek çakmadan gök gürlemez 1) meydana gelmemiş bir olayın yankısı olmaz
şöhret afettir kişinin kazandığı ün, her zaman hoşa giden bir durum sağlamaz, kişi gücünü aşan istekler,
şüyuu vukuundan beter bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha kötüdür.