S ile Başlayan Birleşik Fiiller

S ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 109 adet Türkçe madde bulundu.

S ile Başlayan Birleşik Fiiller
S ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
sabotaj yapmak 1. yıkmak, tahrip etmek, kullanılır durumdan çıkarmak.
sabote etmek baltalamak.
sâdır olmak ortaya çıkmak.
safra almak deniz aracına safra yüklemek.
safra boşaltmak deniz aracına yüklenen safra dışarı atılmak, çıkarılmak.
sağır olmak sağır duruma gelmek, sağırlaşmak.
sahip olmak mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak.
sahne almak bakınız sahneye çıkmak.
sakat olmak sakatlanmak.
sakıt olmak hükmü kalmamak.
sakin olmak 1. bir yerde yerleşmek, oturmak.
salik olmak bir yola girmek.
sallamamak 1. argo önem vermemek.
sallasırt etmek sırtına almak, yüklenmek.
samimi olmak 1. içten, açık yüreklilikle davranmak.
sansasyon yaratmak büyük bir ilgi ve heyecan yaratmak.
sansür etmek sansürlemek.
santra yapmak santra noktasından oyunu başlatmak.
saraka etmek biriyle alay etmek, eğlenmek.
sarf etmek 1. tüketmek, harcamak.
sarfınazar etmek 1. hesaba katmamak, saymamak.
sarhoş etmek alkol veya keyif verici maddeyle sarhoş olmasına yol açmak.
sarhoş olmak sarhoş bir duruma gelmek, esrimek.
sarı kart görmek oyun kurallarına aykırı hareket eden oyuncu sarı renkte kart cezası almak.
sarı kart göstermek hakem oyun kurallarına aykırı hareket eden oyuncuya sarı renkte kart cezası göstermek.