Ş ile Başlayan Birleşik Fiiller

Ş ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 21 adet Türkçe madde bulundu.

Ş ile Başlayan Birleşik Fiiller
Ş ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
şablon çıkarmak kullanılmak üzere örnek elde etmek.
şad etmek neşelenmesini, sevinmesini sağlamak.
şad olmak sevinmek, memnun ve mutlu olmak.
şahit olmak tanık olmak.
şahitlik etmek tanıklık etmek.
şaka söylemek bir şeyi, şaka yapmış olmak için söylemek.
şamata etmek gürültü patırtı yapmak.
şarkı söylemek belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak.
şefaat etmek peygamber, birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek.
şehadet etmek herhangi bir konuda bildiği, gördüğü şeyleri söylemek.
şekvacı olmak şikâyet etmek, yakınmak.
şen olmak neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak.
şerefyap olmak onur kazanmak.
şerh etmek açımlamak.
şerit değiştirmek trafikte hız durumuna ve yol şartlarına göre belirli kurallar içinde bir yol şeridinden diğerine
şeytanlık etmek şeytanca bir davranışta bulunmak, kurnazlık etmek.
şınav çekmek şınav hareketini yapmak.
şikâyet etmek 1. birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı ilgili makama veya daha üst makamdakine bildirmek.
şirretlik etmek edepsizce davranmak.
şov yapmak gösteri yapmak.
şüpheye (veya şüphesine) kapılmak şüphe duymak.