S ile Başlayan Deyimler

S ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 734 adet Türkçe madde bulundu.

S ile Başlayan Deyimler
S ile Başlayan Deyim Anlamı
saat başı galiba! bir toplantıda, herkesin dalıp sustuğunda bu durumu fark eden bir kimsenin söylediği söz.
saat bir (veya iki, üç ...) yönünde saat başlarını söyleyerek hedefi yön açısından belirlemek için kullanılan bir söz.
saat bu saat ele geçen fırsattan yararlanmanın tam zamanı.
saat gibi tam bir düzgünlükte, tıkır tıkır.
saat gibi işlemek aksamadan, ara vermeden çalışmak.
saat on bir buçuğu çalmak yaşı çok ilerlemiş olmak.
saat tutmak saate bakarak bir işin ne kadar sürdüğünü hesaplamak.
saati çalmak bir şeyin vakti gelmek.
saati saatine uymamak durumu, huyu sık sık değişmek.
sabaha çıkmamak sabaha kadar yaşayamamak, sabahtan önce ölmek.
sabaha kadar bütün gece boyunca.
sabahı bulmak (veya etmek) 1. sabahlamak.
sabahı sabah etmek sabahın olmasını uyumadan sabırsızlıkla beklemek.
sabahı zor etmek bir türlü sabah olmamak.
sabahlar (veya sabahışerifler) hayrolsun! 1. günaydın!.
saban sürmek 1. toprağı sabanla kazıp altüst etmek.
sabit olmak 1. bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak.
sabrı taşmak (veya tükenmek) artık katlanamaz, dayanamaz duruma gelmek, sabrı kalmamak.
sabunköpüğü gibi sönmek gösterişli olmakla birlikte en hafif bir etki ile yok olmak.
saç ağartmak saç sakal ağartmak.
saç saça baş başa kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde.
saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek) kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpalayacak biçimde kapışmak.
saç sakal ağartmak bir işte uzun zaman çalışmış, emek vermiş olmak.
saç sakal birbirine karışmak saçı sakalı uzamak, bakımsız görünmek.
saçak öpmek sarayda bayramlaşma törenine katılan büyükler, padişahın tahtından sarkıtılmış halı saçaklarını