Ş ile Başlayan Deyimler

Ş ile Başlayan Deyimler Nedir listesinde 165 adet Türkçe madde bulundu.

Ş ile Başlayan Deyimler
Ş ile Başlayan Deyim Anlamı
şafak atmak 1. birden önemli bir durumla karşı karşıya olduğunu anlamak.
şafak sökmek sabahleyin ortalık aydınlanmaya başlamak.
Şafii köpeği gibi titremek çok titremek.
Şafii köpeğine dönmek yüzü gözü çok kirli olmak.
şaha kalkmak 1. at ön ayaklarını yerden kesip arka ayakları üstünde durmak, şahlanmak.
şaheser yaratmak üstün, kalıcı niteliği olan bir eser ortaya koymak, çok önemli bir şey yapmak.
şahit tutmak birini tanık olarak göstermek.
şahken şahbaz olmak bir kimsenin herhangi bir sebeple çirkinliği veya durumunun kötülüğü artmak.
şahsiyat yapmak söz edilen konudan uzaklaşarak olumsuz yönleriyle kişiler üzerinde durmak.
şahsiyata dökmek (veya sürüklemek) şahsiyat yapmak.
şaibe altında kalmak (veya tutulmak) kusurlu, ayıplı, lekeli sayılmak.
şak diye ansızın.
şaka etmek bir kimseye eğlenmek amacıyla takılmak.
şaka gibi gelmek bir türlü inanamamak.
şaka götürmemek 1. bir durum veya iş hafifsemeye, dikkatsizliğe gelmemek.
şaka kaldırmak şakaya dayanmak, katlanmak.
şaka maka derken işi ciddiye almadık ama.
şaka yapmak şaka niteliğinde bir şey yapmak veya söylemek.
şakakları ağarmak (veya beyazlanmak) yaşlanmak.
şakakları atmak çok sinirlenmek.
şakası yok hatır gönül tanımaz, gerekeni yapar.
şakaya almak söylenilen gerçek sözü şaka gibi kabul etmek.
şakaya gelmek şakaya katlanır olmak.
şakaya gelmemek 1. şakaya dayanamamak.
şakaya getirmek ciddi bir şeyi açıktan açığa söyleyemeyip şaka görünümü vererek söylemek.