S ile Başlayan Kelimeler

S ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 4619 adet Türkçe madde bulundu.

S ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... SA SE SF SI SK SL SM SN SO SP ST SU
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
S ile Başlayan Kelime Anlamı
saadet Mutluluk.
saadetle Güle güle.
saadetli 1. sıfat Mutlu.
saadetlilik Saadetli olma durumu.
saadetsiz Mutsuz.
saadetsizlik Mutsuzluk.
saat 1. isim Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası.
saatçi Saat yapan, onaran veya satan kimse.
saatçilik Saatçinin işi.
saatinde Önceden belirlenen, düşünülen vakitte.
saatine Bir saat için.
saatlerce Uzun süre.
saatli Saati olan, saati bulunan.
saatlik Belli bir saat süresince yapılan veya olan.
saba Sabah yeli.
sabah 1. isim Sabah ezanı.
sabaha Yarın sabah.
sabahçı 1. isim Nöbeti sabaha doğru olan veya sabaha rastlayan kimse.
sabahçılık Sabahçı olma durumu.
sabahki Sabah olan, sabah yapılan.
sabahlama Sabahlamak işi.
sabahlamak 1. nesnesiz Bir yerde sabaha kadar kalmak.
sabahları 1. zarf Sabah vaktinde.
sabahlatma Sabahlatmak işi.
sabahlatmak Sabahlama işini yaptırmak.