T ile Başlayan Birleşik Fiiller

T ile Başlayan Birleşik Fiiller Nedir listesinde 378 adet Türkçe madde bulundu.

T ile Başlayan Birleşik Fiiller
T ile Başlayan Birleşik Fiil Anlamı
taaccüp etmek hayrete düşmek, hayrette kalmak, şaşmak.
taaffün etmek kokuşmak, pis kokmak.
taahhüt etmek üstlenmek.
taalluk etmek ilgili bulunmak, ilgili olmak, ilgilendirmek.
taammüm etmek yayılmak, genelleşmek.
taannüt etmek direnmek, inat etmek, ayak diremek.
taarruz etmek saldırmak.
taayyün etmek belirmek.
tabasbus etmek yaltaklanmak.
tabi olmak birinin kontrolü altına girmek, bir şeye veya bir kimseye bağlı olmak.
tabir etmek 1. yorumlamak.
tacil etmek hızlandırmak, çabuklaştırmak, tezleştirmek.
taciz etmek sıkıntı vermek, rahatsız etmek.
taciz olmak sıkıntı duymak, rahatsız olmak.
tadat etmek saymak.
tadil etmek değiştirmek.
tadilat yapmak değiştirmek.
tagayyür etmek değişmek.
tağşiş etmek karıştırmak.
tağyir etmek 1. değiştirmek, başkalaştırmak.
tahaccür etmek taşlaşmak.
tahakkuk etmek gerçekleşmek.
tahakküm etmek baskı yapmak, zorbalık etmek, hükmetmek.
tahammül etmek dayanmak, katlanmak, kaldırmak.
tahammür etmek mayalanmak.