T ile Başlayan Kelimeler

T ile Başlayan Kelimeler Nedir listesinde 3761 adet Türkçe madde bulundu.

T ile Başlayan Kelimeler
Başlayan... TA TE TI TO TR TS TU TV
Harf Sayısı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
T ile Başlayan Kelime Anlamı
ta Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin,
taaccüp Şaşma.
taaddüt Çoğalma, sayısı artma.
taaffün Kokuşma, pis kokma.
taahhüt Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.
taahhütlü 1. sıfat Taahhüt edilmiş, üstlenilmiş olan.
taalluk İlgisi olma, ilgisi bulunma, ilgi, ilinti.
taallukat Hısımlar, yakınlar.
taam Yemek, yiyecek.
taammüden 1. zarf Kasten.
taammüm Yayılma, genelleşme.
taammüt 1. isim, eskimiş Bir işi veya suçu bile bile, tasarlayarak yapma.
taannüt Direnme, ayak direme, inat etme, direnim.
taarruz Saldırı.
taassup Bağnazlık.
taaşşuk Karşılıklı âşık olma.
taat Allah'ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme.
taayyün Belli olma, ortaya çıkma, belirme.
taayyüş Yaşama, geçinme.
tab Mizaç, huy, tabiat, karakter.
taba 1. isim Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi.
tabaat Basımcılık.
tababet 1. isim Tıp.
tabak 1. isim Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap.
tabaka 1. isim, jeoloji Katman.