Tarih

Tarih Nedir listesinde 274 adet Türkçe madde bulundu.

Tarih
Sözcük Anlamı
acemi ağası Hareme yeni alınan cariyelerin ağası.
acemi ocağı Osmanlı ordusuna kapı kulu eri yetiştirmek için kurulan okul.
acemi oğlanı Yeniçeri Ocağında yetiştirilmek üzere tutsaklardan veya Hristiyanlardan devşirme yoluyla toplanan
ağa kapısı Yeniçeri ağasının dairesi.
ağa yamağı Yeniçeri ağasına bağlı emir çavuşu.
ak ağa Haremlerde hizmet gören hadım ağalarının beyaz ırktan olanı.
alay beyi Albay rütbesinde jandarma alay komutanı, çeribaşı.
Alayuntlu Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.
Alkaevli Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.
alkış ağası Padişahı alkışlamakla görevli kimse.
amanname İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.
Amazonlar MÖ 1200 yılından itibaren Karadeniz Bölgesi'nde yaşamış, savaş aletleri ok, yay, kargı ve iki
antik İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.
Antik Çağ Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
Anzak Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerinin ortak adı.
asesbaşı Yeniçeri Ocağındaki askerî görevinin yanı sıra, başkentin düzenini korumakla da yükümlü olan yirmi
aşarcı Aşar toplayan kişi.
atabey Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir
ateş gemisi Eski çağlarda düşman gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapılmış, içi yakıcı maddelerle dolu
avadancı Osmanlı sarayında bir sınıf hademe.
aziziye Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamlarının giydiği fes.
bağır yeleği Zırh altına giyilen, köseleden yapılmış yelek.
balyos Osmanlı Devleti'nde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad.
ban Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan.
barutçu Barut yapan veya alıp satan kimse.